„ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА) ТИП В, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ДЕВИН ЕАД по Проект с референтен № 2123


ПУБЛИКУВАНО В АОП ПОД № 04882-2020-0001

АНЕКС към договор

Обявление за възложена поръчка /28.09.2020/

Договор за доставка /28.09.2020/


ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ №1

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №3

Решение


Покaна – отваряне на ценови предложения


РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ П

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Техническа спецификация

Образци линейка

Приложение №2 Проект на договор линейка

espd-request