„МБАЛ ДЕВИН“ ЕАД – гр.Девин ОБЯВЯВА конкурс за длъжностите:

Home / Home / „МБАЛ ДЕВИН“ ЕАД – гр.Девин ОБЯВЯВА конкурс за длъжностите:

„МБАЛ ДЕВИН“ ЕАД – гр.Девин

О  Б   Я   В   Я  В  А

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

  • Началник отделение „Хирургия“
  • Началник отделение „Вътрешни болести “
  • Началник отделение „Педиатрия“
  • Началник отделение „Нервни болести“
  • Началник отделение „Образна диагностика“
  • Началник отделение „Клинична лаборатория“

Главна медицинска сестра


 

 

 

ДОКУМЕНТИ